Jmeniny
Dnes je 19.09.2021
Svátek má Zita

Náhradní členská schůze 19.4.2016

04.04.2016 Švestka Štefan 13242

v jídelně základní školy, nábřeží Závodu míru č.p. 1951, Pardubice od 18:00 hodin

Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČO 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807


SVOLÁVÁ NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

která se bude konat

V ÚTERÝ 19.4.2016 v 18:00 hodin

v jídelně základní školy, nábřeží Závodu míru č.p. 1951, Pardubice

s následujícím programem jednání:


1.    Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
2.    Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
3.    Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
4.    Zpráva o činnosti družstva.
5.    Výsledky hospodaření za rok 2015.
6.    Zpráva kontrolní komise k roční účetní uzávěrce za rok 2015.
7.    Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2015.
8.    Mimořádné odměny statutárním orgánům.
9.    Objektová bezpečnost.
10.    Diskuze.
11.    Závěr členské schůze.


Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.
Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

 
Vyvěšeno dne 4.4.2016                    představenstvo BD Poseidon

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: