Jmeniny
Dnes je 19.09.2021
Svátek má Zita

Pozvánka na řádnou členskou schůzi BD POSEIDON

14.04.2017 Švestka Štefan 19311

Představenstvo Bytového družstva Poseidon svolává v úterý 2.5. 2017 v 18.00 řádnou členskou schůzi.

Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

 

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČO 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

 

 

SVOLÁVÁ ČLENSKOU SCHŮZI,

 

která se bude konat

 

V ÚTERÝ 2.5.2017 v 18:00 hodin

 

v jídelně základní školy, nábřeží Závodu míru č.p. 1951, Pardubice

 

s následujícím programem jednání:

 

 

 1. Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
 2. Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
 3. Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
 4. Zpráva o činnosti družstva.
 5. Výsledky hospodaření za rok 2016.
 6. Zpráva kontrolní komise k roční účetní uzávěrce za rok 2016.
 7. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2016.
 8. Mimořádné odměny statutárním orgánům.
 9. Rezignace stávajících a volba nových členů orgánů družstva.
 10. Plánované investiční akce.
 11. Diskuze.
 12. Závěr členské schůze.

 

 

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

 

 

Vyvěšeno dne 14.4.2017                                                      představenstvo BD Poseidon

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: