Jmeniny
Dnes je 09.12.2021
Svátek má Vratislav

Pozvánka na členskou schůzi na 25. 1. 2018

10.01.2018 Švestka Štefan 20876

Pozvánka na řádnou VOLEBNÍ členskou schůzi.

Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

 

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČO 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

 

 

SVOLÁVÁ ČLENSKOU SCHŮZI,

 

která se bude konat

 

VE ČTVRTEK 25.1.2018 v 18:00 hodin

 

v jídelně základní školy, nábřeží Závodu míru č.p. 1951, Pardubice

 

s následujícím programem jednání:

 

 

  1. Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.

  2. Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.

  3. Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.

  4. Rezignace, odvolání a volba nových orgánů družstva.

  5. Diskuze.

  6. Závěr členské schůze.

 

 

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne 10.1.2018                                                      představenstvo BD Poseidon

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: