Nejbližší akce
Začátek 23.09.2020, 17:00  
Konec 23.09.2020, 18:00  
OKC Poseidon  Kancelář BD

Začátek 30.09.2020, 17:00  
Konec 30.09.2020, 18:00  
OKC Poseidon  Kancelář BD


Jmeniny
Dnes je 18.09.2020
Svátek má Kryštof

Předměty na parapetech a balkonech, kouření

01.05.2020 Žváček Vladimír 6732
obrázek v článku

Představenstvo družstva v minulých dnech obdrželo několik stížností na nezodpovědné chování nájemníků bytů či členů jejich domácnosti. Dříve než dojde ke vzniku škody na majetku či zdraví družstevníka, rozhodli jsme se Vás upozornit na povinnosti, které Vám vyplývají ze Stanov Bytového družstva Poseidon (dále jen „Stanovy“)/* a Domovního řádu.

 

Patříte k těm, kteří stojí u okna a s posledním tahem z cigarety odhodí její nedopalek? Asi víte, že fasáda domu je členitá a Váš nedopalek může být zdrojem požáru v nižších patrech budovy. Obdobný případ se stal v Liberci. Při něm shořel nejen plastový nábytek, ale by poškozen celý balkón. Škoda nemusí vzniknout jen od nedopalku cigarety. I truhlík s květinami bez dostatečného zajištění může v důsledku závanu větru spadnou z okenního parapetu. Internet je plný článků o poškození zdraví či majetku jiného z nedbalosti.

xxx

 

Představenstvo Bytového družstva při zjištění porušení bude nuceno postupovat v souladu s textem Stanov a Domovního řádu a při vzniku požadavku na náhradu škody upozorňuje na ust. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a na odpovědnost škůdce:

 

Odpovědnost za škodu

·Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo k poškozování zdraví, majetku, přírody

·Za způsobené škody neseme odpovědnost

Představenstvo BD Poseidon

Poznámka: /*

viz čl. 16 odst. 2 písm. e) Vám ukládá povinnost zachovávat dobré mravy a nenarušovat vzájemné vztahy s ostatním členy družstva

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: