Jmeniny
Dnes je 30.09.2022
Svátek má Jeroným

Pozvánka na členskou schůzi dne 25.5.2020

08.05.2020 Redakce redakce 18646
obrázek v článku

Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

 

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČ 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

 

SVOLÁVÁ  ČLENSKOU SCHŮZI,

která se bude konat

V PONDĚLÍ  25.5.2020 v 18:00 hodin v jídelně základní školy, nábřeží Závodu míru č.p. 1951, Pardubice

s následujícím programem jednání:

 

 1. Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
 2. Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
 3. Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
 4. Zpráva o činnosti družstva.
 5. Výsledky hospodaření za rok 2019.
 6. Zpráva kontrolní komise k roční účetní uzávěrce za rok 2019.
 7. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2019.
 8. Mimořádné odměny statutárním orgánům, rekapitulace mzdových nákladů za rok 2019.
 9. Rezignace člena představenstva a doplňující volba nového člena představenstva družstva.
 10. Návrh plánovaných akcí.
 11. Diskuze.
 12. Závěr.

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

Vyvěšeno dne 8.5.2020                                                                                představenstvo BD Poseidon

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: