Jmeniny
Dnes je 20.06.2024
Svátek má Květa

Pozvánka na členskou schůzi 7.6.2021

21.05.2021 Představenstvo BD Poseidon 24370
obrázek v článku

Představenstvo Bytového družstva Poseidon Vás zve na členskou schůzi

 

 

 

 

 

 

 

 

Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČ 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

SVOLÁVÁ  ČLENSKOU SCHŮZI,

která se bude konat

V PONDĚLÍ  7.6.2021 v 18:00 hodin

v jídelně základní školy, nábřeží Závodu míru č.p. 1951, Pardubice

s následujícím programem jednání:

 1.  Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
 2.  Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
 3.  Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
 4.  Zpráva o činnosti družstva.
 5.  Výsledky hospodaření za rok 2020.
 6.  Zpráva kontrolní komise k roční účetní uzávěrce za rok 2020.
 7.  Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2020.
 8.  Mimořádné odměny statutárním orgánům, rekapitulace mzdových nákladů za rok 2020.
 9.  Zpráva o průběhu přípravy k převodu bytových jednotek
 10. Projednání záměru posunu termínu převodu bytových jednotek
 11. Zpráva o přípravách založení společenství vlastníků jednotek
 12. Diskuze
 13. Závěr

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

Podklady k hospodaření družstva za rok 2020 jsou k dispozici v registrované části v sekci Download, nebo ve sbírce listin na portále www.justice.cz.  

 

Vyvěšeno dne 21.5.2021                                                                            představenstvo BD Poseidon

PS: Pokud nebude Členská schůze v řádném termínu usnášeníschopná, uskuteční se náhradní Členská schůze dne 23.6.2021 ve společenském sálu obchodního centra Atrium (AFI palác).

 

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: