Jmeniny
Dnes je 20.06.2024
Svátek má Květa

Pozvánka na náhradní Členskou schůzi dne 23.6.2021

07.06.2021 Představenstvo BD Poseidon 24329
obrázek v článku

Představenstvo BD Poseidon svolává Náhradní Členskou schůzi na 23.6.2021. Podrobnosti v článku.

 

 

 

 

 

 

 

Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

 

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČ 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

 

SVOLÁVÁ NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

 

která se bude konat

 

VE STŘEDU 23.6.2021 v 18:00 hodin

 

ve společenském sálu obchodního centra Atrium (AFI palác),
Masarykovo náměstí 2799, Pardubice

 

s následujícím programem jednání:

 

 1.  Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
 2.  Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
 3.  Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
 4.  Zpráva o činnosti družstva.
 5.  Výsledky hospodaření za rok 2020.
 6.  Zpráva kontrolní komise k roční účetní uzávěrce za rok 2020.
 7.  Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2020.
 8.  Mimořádné odměny statutárním orgánům, rekapitulace mzdových nákladů za rok 2020.
 9.  Zpráva o průběhu přípravy k převodu bytových jednotek
 10. Projednání záměru posunu termínu převodu bytových jednotek
 11. Zpráva o přípravách založení společenství vlastníků jednotek
 12. Diskuze.
 13. Závěr.

 

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

Podklady k hospodaření družstva za rok 2020 jsou k dispozici v registrované části v sekci Download, nebo ve sbírce listin na portále www.justice.cz.  

 

Vyvěšeno dne 7.6.2021                                                                                představenstvo BD Poseidon

 

 

 

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: