Jmeniny
Dnes je 20.06.2024
Svátek má Květa

Převod do osobního vlastnictví - informace o vývoji situace

19.10.2021 Představenstvo BD Poseidon 20491
obrázek v článku

Zastupitelstvo Města Pardubic na svém jednání dne 21.10.2021 od 15:00 projedná nové smlouvy ohledně převodů bytových jednotek v OKC Poseidon.

Na náhradní členské schůzi jsme Vás informovali o stanovisku Města Pardubic ohledně platnosti našich smluv. Protože Město nedokáže prokázat správnost procesu schválování smluv před 20 lety, vyjádřilo názor, že naše aktuální Smlouvy o smlouvě budoucí kupní jsou neplatné a nelze tedy převádět podíl Města na bytových jednotkách na základě těchto smluv.

Představenstvo BD Poseidon má rozdílný názor a vyjádřilo stanovisko, že z jeho strany není ve smlouvách žádný rozpor a může dle nich postupovat. 

Na schůzce s představiteli Města Pardubic vyjádřili členové představenstva svůj názor. Zástupci Města nabídli projednání nových smluv řádným způsobem tak, aby nemohlo být pochyb o platnosti všech potřebných úkonů. Právní zástupci Družstva a Města dojednali nové znění budoucích smluv, jejichž znění bude schvalovat výše uvedené zastupitelstvo. Konkrétně se jedná o Smlouvu o smlouvě Budoucí kupní, Smlouvu Kupní a Výzvu k uzavření kupní smlouvy. 

Co se ve smlouvách změnilo:

- změnila se osoba vyzyvatele k zahájení procesu převodu. Dle původních smluv vyzývalo k uzavření Kupní smlouvy Město a Družstvo. Podle nových smlouv to bude sám družstevník, který vyzve Město a Družstvo k zahájení procesu převodu zasláním Výzvy.

- změnil se termín, ve kterém má k výzvě dojít. Dle původních smluv měla být výzva učiněna do 60 dnů po uplynutí 20 let od kolaudace bytové jednotky. Podle nové smlouvy bu termin stanoven do 31.12.2024, nejdříve však po 20 letech od kolaudace bytové jednotky. Níže jsou uvedeny tři termíny a bytové jednotky, kterých se týkají.

- drobné právní náležitosti poplatné změnám v právním řádu za uplynulých 20 let.

Pokud zastupitelstvo schválí dané znění nových smluv, budete vyzýváni k podpisu Smlouvy o smlouvě Budoucí kupní v průběhu následujících měsíců (předpokládáme od prosinece 2021, záleží na součinnosti Města). Smlouva Kupní a Výzva k uzavření kupní smlouvy bude její přílohou.

Výzvy k převodům jednotek bude možné podávat po podpisu nových smluv Budoucích a uplynutí nutného termínu. Pak je možné výzvu podat kdykoliv do 31.12.2024. Jejich plnění ze strany Města a Družstva (tedy vlastní převod) se bude dít dávkově, neboť každou jednotlivou Kupní smlouvu a převod spoluvlastnického podílu bude ještě jednou schvalovat Zastupitelstvo Města Pardubic. To bývá zpravidla 1x za měsíc.

Termíny, od kterých je možno předložit Výzvu k uzavření kupní smlouvy (ve vztahu ke kolaudacím):

14.12.2022 - byty kolaudováné dne 11.12.2002, nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí dne 13.12.2002

      - dům 2739, byty č. 201 až 222 

      - dům 2738, byty č. 201 až 222

30.3.2022 - byty kolaudované dne 27.2.2002, nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí dne 29.3.2002

      - dům 2740, byty č. 101, 408, 706, 903 

      - dům 2739, byt č. 304

      - dům 2738, byty č. 106, 506, 704 

      - dům 2737, byty 101, 105, 208, 301, 306, 703, 707, 905

11.12.2021 - byty kolaudované dne 6.12.2001, nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí dne 10.12.2001

      - všechny ostatní byty výše neuvedené

Textace zmiňovaných smluv bude zveřejněna na tomto webu po schválení zastupitelstvem Města Pardubice.

Vaše dotazy směřujte prosím na email bd.poseidon@okcp.cz
Komentáře u článku :
Matousek 19.10.2021 21:04:53

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: