Jmeniny
Dnes je 20.06.2024
Svátek má Květa

Členská schůze Bytového družstva Poseidon

03.12.2021 Představenstvo BD Poseidon 18371
obrázek v článku

Představenstvo BD Poseidon svolává členskou schůzi na 20.12.2021. Podrobnosti v článku.

 

 

 

 

 

 

 

Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

 

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČ 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

 

SVOLÁVÁ  ČLENSKOU SCHŮZI,

 

která se bude konat

 

V PONDĚLÍ  20.12.2021 v 18:00 hodin

 

v kanceláři v 1.NP domu 2740, nábřeží Závodu míru, Pardubice

(dříve kancelář pojišťovny)

 

s následujícím programem jednání:

 

  1.  Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
  2.  Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
  3.  Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
  4.  Schválení změny prohlášení vlastníka.
  5.  Diskuze.
  6.  Závěr.

 

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

Změnové prohlášení vlastníka je k dispozici v registrované části v sekci Download, Prohlášení vlastníka.

 

Vyvěšeno dne 3.12.2021                                                                              představenstvo BD Poseidon

 

 

PS: Pokud nebude Členská schůze v řádném termínu usnášeníschopná, uskuteční se náhradní Členská schůze dne 6.1.2022 ve společenském sálu obchodního centra Atrium (AFI palác).

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: