Jmeniny
Dnes je 21.05.2024
Svátek má Monika

Z členské schůze

08.07.2022 Představenstvo BD Poseidon 18772
obrázek v článku

Pro ty z Vás, kteří nebyli na náhradní členské schůzi, uvádíme několik zpráv.

Zpráva o průběhu uzavírání smluv budoucích.

Touto problematikou se zabývali převážně pánové Žváček a Navrátil. Absolvovali nespočet jednání s právníky, s katastrálním úřadem a s Městem Pardubice. O problematice jednali s jednotlivými družstevníky na individuálních schůzkách. Podrobně byli družstevníci informováni na členské schůzi 9. 2. 2022.

Zatím stále probíhá podepisování SOB družstevníky (zbývá cca 5%) a následně jejich kontrola městem Pardubice. Celá záležitost je časově velice náročná.

 

Pro připomenutí uvedu další postup:

  1. Po Vašem podpisu podepíše smlouvu družstvo a předložíme ji na Město
  2. Proběhne kontrola na odboru majetku a smlouvu budoucí předloží k podpisu panu primátorovi
  3. Poté dojde k zavkladování smlouvy budoucí do registru smluv a bude doručena zpět do kanceláře BD
  4. Vyzveme Vás k vyzvednutí smlouvy budoucí.
  5. Teprve od této chvíle je možné podávat Výzva k uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem zkráceně Výzvu, která je předvyplněná jako příloha č. 2 smlouvy budoucí
  6. Termín na podání Výzvy je až do 31. 12. 2024, do té doby by bylo vhodné, aby tak učinili všichni z toho důvodu, aby na jejich bytech nebylo vlastnictví Města. Pokud nebude družstevníkem Výzva učiněna, zůstane po datu 31. 12. 2024 vlastníkem 30% bytové jednotky město Pardubice a 70% a byt již nebude možní získat touto cestou do osobního vlastnictví
  7. Podáním Výzvy dojde k zařazení této události na pořad jednání Zastupitelstva Města Pardubice, které musí převod 30% podílu prostřednictvím SMLOUVY O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM zkráceně Kupní smlouvě schválit jmenovitě každého z nás
  8. Žadatel podepíše Kupní smlouvu a návrh na vklad – pozor, zde bude potřeba ověřených podpisů
  9. Kupní smlouvu a návrh na vklad předložíme na Město
  10. Město dané smlouvy zkontroluje, pan primátor podepíše, dojde k vložení Kupní smlouvy do registru smluv a bude doručena spolu s podepsaným návrhem na vklad zpět do kanceláře BD

 

DAŇ Z PŘÍJMU FO       

Jak jsme Vás v minulosti informovali, představenstvo se aktivně pokoušelo o iniciaci zrušení daně, která nás čeká při bezúplatném převodu 30ti % z Města na družstevníka.

Oslovili jsme v minulosti ministryni financí paní Schilerovou prostřednictvím pana poslance Kolovratníka. Oslovili jsme ministra financí pana Stanjuru prostřednictvím pana poslance Hasse. Stejnou aktivitu vytvářely další organizace.

S dovolením zdůrazním, že jsme volili cestu aktivní přímé změny, nikoliv pouze pasivní členství v nějakých organizacích, jak nám bylo v minulosti občas doporučováno.

A aktuální vývoj zatím naznačuje, že naše snaha nebyla marná.

Dne 22.6. schválila vláda na svém zasedání návrh změny zákona o dani z příjmu, kde námi prováděný převod od daní osvobozuje. Nyní tento návrh půjde na schválení do poslanecké sněmovny. Doufáme, že bude odsouhlasen a naše tříletá snaha ušetřit nám – Vám peníze (celkem cca 60 mil Kč)  bude úspěšně dovršena.

Zdůrazňuji – zatím jde o návrh vlády, má řadu podmínek, může se něco změnit, nevíme účinnost apod.

 

Zpráva o problému Sberbank

Bytové družstvo je u Sberbank CZ, a.s. (tehdy ještě VOLKS BANK) od roku 2010, kdy se povedlo přeúvěrovat do té doby nevýhodný úvěr od Raiffeisenbank. Na základě této úvěrové smlouvy jsme mohli mít účty jen u nich a to až do září roku 2021.

Hned v říjnu 2021 rozhodlo představenstvo o založení dalších účtů v jiných bankovním ústavech. Z hlediska velmi nízkých (mimo dvou nulových) sazeb úročení vkladů a omezení poskytování služeb právnickým osobám připadalo do úvahy 8 bankovních domů. Zvolili jsme MONETA Money Bank, kde jsme dostali alespoň 0,1% úročení. Na tento účet jsme převedli rezervu ve výši 10% finančních prostředků.

Sberbank nám v té době dávala 0,45% na spořících účtech, bylo tedy výhodné tam mít peníze uloženy.

Počítali jsme s rozložením vkladů do více bank, konzultovali jsme s odbornou veřejností podmínky pro lepší úročení a bylo nám doporučeno počkat do roku 2022, kdy předvídali, že budou lepší podmínky. Bohužel ani z jejich řad, ani z veřejných sdělovacích prostředků jsme nezaznamenali varování, že by mohla být Sber Bank riziková. Banka střední velikosti byla prezentována jako spolehlivý ústav s českou bankovní licencí, pod dozorem ČNB, byla jednou z 12ti bank obsluhujících korporátní klientelu.

Osudný 24 únor, útok na Ukrajinu, nám zablokoval prostředky u Sberbank. O vývoji situace zveřejňujeme zprávy na našem Webu.

Díky odložené rezervě se bytové družstvo nedostalo do krizové situace, mělo dostatek finančních prostředků a mohlo tedy pokračovat v běžném režimu.

Aktuálně je odejmuta licence Sberbank, sama banka neklade žádné právní překážky, byl stanoven likvidátor a ten vyzval věřitele k přihlášení pohledávek.

Pohledávku ve výši téměř 37mil Kč jsme přihlásili a očekáváme další vývoj. (přesně 36.959.160,-Kč)

Je dobré si říci, že Sberbank neskončila pro to, že by špatně hospodařila, či špatně investovala. Banku položili její klienti, kteří se rozhodli v jednom okamžiku vyvést svá aktiva.

Ihned po vstupu Sberbank do likvidace se objevila nabídka na odkup pohledávek za 50% jejich hodnoty. Lze tedy říci, že i rizikoví spekulanti vidí ve Sberbank dostatečný majetek a lze očekávat, že se nám postupně vrátí většina zablokovaných finančních prostředků.

 

Zpráva o činnosti družstva.

Seznámení s nejdůležitějšími záležitostmi, které představenstvo řešilo od minulé členské schůze.

 

SOUDNÍ SPORY

V letošním roce jsme nemuseli řešit žádné soudní spory.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

V této oblasti opět patří dík paní Hlaváčové. Díky její pečlivosti nemáme v současnosti žádné dlužníky. Rovněž daňové přiznání bylo zasláno na finanční úřad.

OPRAVY ZATÉKÁNÍ TERAS

V loňském i letošním roce jsme museli řešit zatékání teras ve 3. NP a v 10. NP. Kontroly a dílčí opravy některých teras provedli pánové Truxa, Semerád a Žváček, jednu kompletní opravu terasy na 2740/307 provedla firma Janko. Česká správa střech provedla na dalších dvou terasách defektoskopické kontroly a následně budou vadná místa opravena. Zatékání se postupně objevuje u dalších teras, takže nás budou čekat další opravy.

OPRAVA STŘECHY

Byla provedena oprava střechy na domě 2738, na které se začaly objevovat bubliny. Opravu provedla firma Janko v rámci běžící záruční lhůty.

MEIBESY

Firma Petra, která prováděla v roce 2018 výměnu meibesů. V rámci prodloužení záruky ze 3 na 5 let, nabídla kontrolu Meibesů. Bohužel nabídnutá cena 630 Kč/ byt byla vyhodnocena jako příliš vysoká. Pan Truxa se již naučil potřebné opravy a je schopen jejich údržbu a případnou opravu zajistit. Tuto cestu jsme zvolili i pro to, že nově dodávané PM regulátory (součást, co se nejčastěji porouchá) jsou malinko jinak provedeny, než starší verze a častěji se porouchají. Statisticky jsme si vyhodnotili, že je levnější opravovat staré, které následně déle vydrží, než neustále vyměňovat nové.

 

GARÁŽE, SKLEPNÍ PROSTORY A OBJEKTOVÁ BEZPEČNOST

Nadále udržujeme původní garážová vrata v provozu. Byly zakoupeny nové pohony k vratům, dosavadní drobný servis a výměny si zajišťujme sami – nejčastěji to řeší pan Semerád a pan Truxa.

Byly nakoupeny led trubice a vyměněny za zářivky v prostorách garáží. Postupně dochází k obměně dalších světel do Led verze. Tím by mělo dojít k značné úspoře elektrické energie.

Dále byl zakoupen a vyměněn semafor u vjezdu do garáží u domu 2737. Instalujeme postupně nouzová tlačítka pro únikové cesty ze sklepních kójí. Dále byly zakoupeny nové záložní zdroje k aktivním prvkům přístupových systémů.

OBNOVENÍ ZÁBRAN

Byly opět obnoveny zábrany u Rotundy a u školky. Uvidíme, jak dlouho tentokrát vydrží. Už vidíme – moc dlouho ne ☹

KOMERČNÍ PROSTORY

Na minulé schůzi jsme Vás informovali, že Profi Credit ukončil pronájem poloviny svých prostor na Poseidonu. Tyto prostory se podařilo v průběhu loňského léta. velkou část prostor v tomto domě si pronajala firma Oltis, dále Manuvia a Partners. Z domu 2740 se do větších prostor přestěhovala ČPZP. S tím souvisela i nutná údržba, kterou jsme museli na pronajímaných prostorách provést, jako například oprava prasklin na zdech, úprava rozvodů elektřiny, slaboproudů, instalace nových měřidel apod.

Aktuálně dochází k částečným změnám nájemců na 2740. Můžeme tedy oznámit, že aktuálně máme opět pronajaty všechny komerční prostory .

VÝTAHY

Výtahy jsou stále velkým problémem, nicméně jejich výměna se bude řešit až po výměně oken, která se bude řešit nejdříve za rok. Opravy a servis provádí firma Schindler. V loňském roce byla provedena tříletá zákonem stanovená inspekce výtahů. Bylo provedeno ošetření lan výtahů v domě 2738. Byly zakoupeny nové převodníky do výtahových kabin.

 

 

 
Komentáře u článku : tento článek je zatím bez komentáře. Změnit to můžete odkazem níže.

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: