Jmeniny
Dnes je 25.07.2024
Svátek má Jakub

Náhradní členská schůze Bytového družstva Poseidon

31.01.2023 Představenstvo BD Poseidon 11794
obrázek v článku

Představenstvo BD Poseidon svolává náhradní členskou schůzi na 16.2.2023. Podrobnosti v článku.

 

 

 

 

 

 

 Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

 

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČ 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

 

SVOLÁVÁ NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

 

která se bude konat

 

Ve čtvrtek 16.2.2023 v 18:00 hodin

 

ve společenském sálu obchodního centra Atrium (AFI palác),

Masarykovo náměstí 2799, Pardubice

 

s následujícím programem jednání:

 

 1. Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
 2. Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
 3. Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
 4. Zpráva o problému Sberbank.
 5. Zpráva o činnosti družstva.
 6. Zpráva o průběhu uzavírání smluv budoucích, převodech a věcech souvisejících.
 7. Výsledky hospodaření za rok 2022.
 8. Zpráva kontrolní komise k roční účetní uzávěrce za rok 2022.
 9. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2022.
 10.  Schválení odměn za odpracované hodiny statutárním orgánům, rekapitulace mzdových nákladů za rok 2022.
 11.  Volba členů představenstva a kontrolní komise.
 12.  Schválení cenového rámce a základních parametrů pro akci „Výměna oken v OKC Poseidon“.
 13.  Diskuze.
 14.  Závěr.

 

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

Podklady k hospodaření družstva za rok 2022 a výměny oken jsou k dispozici v registrované části webu www.okcp.cz v sekci Download.  

 

Vyvěšeno dne 31.1.2023                                                                              představenstvo BD Poseidon

 

 

 

 

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: