Jmeniny
Dnes je 20.06.2024
Svátek má Květa

Úhrada místních poplatků za svoz komunálního odpadu

10.09.2023 Představenstvo BD Poseidon 6003
obrázek v článku

ve městě Pardubice platí Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. Ta stanovila místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů na rok 2023 (jeho výše je shodná s poplatkem za rok předchozí) na 650,- Kč/poplatníka/rok.

Poplatníkem je každý občan s trvalým pobytem (pro cizince s pobytem delším 3 měsíce) a dále nově platí pro majitele jednotlivých bytů, domů nebo stavby určené k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Přesné znění vyhlášky, která platí od 1.1.2022 si můžete přečíst zde: Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství | Pardubice.eu

A co z toho vyplývá pro BD Poseidon? Že uhradí za byty svých členů, o nichž město neví, že mají v bytě nahlášeného někoho s trvalým pobytem, poplatek za svoz odpadu. Následně tento uhrazený poplatek podle čísla bytu přeúčtuje jeho úhradu na příslušného družstevníka.

Zdánlivě administrativně jednoduché, proč se tedy nad tím pozastavujeme? Z jednoduchého důvodu - proč byste měli za odvoz odpadu platit vícekrát?

V základní situaci totiž úřad Městského obvodu 1, který poplatky vyměřuje, neví, kdo v kterém bytě bydlí. Sice má informaci, že osoba X.Y. je nahlášena na adrese Závodu Míru 2740, ale netuší, v kterém bytě, tato informace se při změně bydliště neeviduje.

Dojde pak k situaci, že sice osoba X.Y. uhradí poplatek za odpad složenkou městu, ale podruhé ho pak uhradí prostřednictvím BD výše uvedeným principem, protože v katastru je vlastníkem bytů Bytové družstvo Poseidon.

Dle informací od BD, které jsme UMO1 poskytli, se povedlo přiřadit cca 45% osob přihlášených k trvalému pobytu do konkrétní bytové jednotky. Ostatním zašleme mimo tento článek ještě adresnou výzvu ke sdělení potřebných informací.

Ve Vašem zájmu tedy musí BD evidovat osoby, které jsou nahlášeny v příslušném bytě k trvalému pobytu, abyste nehradili zbytečně duplicitně poplatky za odvoz komunálního odpadu.

Pokud jste družstevníkem a máte uvedeno trvalé bydliště Závodu Míru 2737 - 2740 (ověřit např. v podepisovaných smlouvách budoucích), jste identifikováni a nemusíte více řešit. Pokud ne, žádáme o sdělení identifikace osoby s trvalým pobytem ve vaší bytové jednotce (družstevník, jeho dítě, rodič či podnájemník) - pokud tedy taková existuje:

- jméno a příjmení

- datum narození

- adresa trvalého bydliště

- číslo bytové jednotky 

- zaslat na email bd.poseidon@okcp.cz  

Upozorňujeme rovněž, že placení tohoto poplatku se týká všech bytů, tedy pokud někdo vlastní bytů více, musí zaplatit za každý - pokud tam nemá trvalý pobyt jiná osoba. 

Děkujeme všem za součinnost a věříme, že dojde s vaší pomocí k rychlé nápravě, neboť pro urychlení celého procesu má BD Poseidon k dispozici přehled po jednotlivých bytech, který je možné zkonzultovat osobně v kanceláři BD nebo emailem.
Komentáře u článku :
Petr Novotný 11.09.2023 21:59:48

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: