Jmeniny
Dnes je 25.07.2024
Svátek má Jakub

Členská schůze Bytového družstva Poseidon

28.06.2024 Představenstvo BD Poseidon 1323
obrázek v článku

Představenstvo BD Poseidon svolává členskou schůzi na 15.7.2024. Podrobnosti v článku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČ 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

 

SVOLÁVÁ NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

 

která se bude konat

 

v pondělí 15.7.2024 v 18:00 hodin

 

v konferenčním sále v Domě techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, Pardubice

 

 

s následujícím programem jednání:

 

  1.  Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
  2.  Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
  3.  Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
  4.  Projednání a schválení náhrady žaluzií a sítí v oknech
  5.  Změna stanov
  6.  Informace o průběhu výměny oken
  7.  Diskuse.
  8.  Závěr.

 

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokážou platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

Podklady k bodům schůze jsou zveřejněny v registrované části webu www.okcp.cz v sekci Ke stažení. 

 

 

Vyvěšeno dne 28.6.2024                                                                              představenstvo BD Poseidon

 

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: